Gaz Yagi Kerosen

Diğer adıyla kerosen fakat halk dilinde gaz yağı olarak bilinen bu yakıt türü oldukça önemli ve değerlidir. Geçmişte aydınlatmada oldukça çok kullanılan bu yakıt şimdilerde ise temizlik ve bakım, koruma amaçlı kullanılmakta.  Gaz yağı sobaları ve lambalarına artık rastlamak çok kolay değildir. Gazyağları ise en çok kullanım alanı uçaklardır, jet a1 jet a2 gibi çeşitleri olan yakıtın uçaklarda bol bol kullanılır.


       
Özellik                      Değer       Sınır            Deney
Yanma Kalitesi                           Geçer                            TS 2549
Renk, Saybolt                            21    En az                       TS 2991
Yoğunluk  kg/m³                        770-810        TS 1013 EN ISO 3675 veya TS EN ISO 12185
Bakır Korozyonu (100 °C)            No.3 En çok TS 2741 EN SO 2160
Damıtma Sıcaklığı    °C                                    TS 1232 EN ISO 3405
% 10’unun damıtıldığı     205        En çok   
Son Nokta        274                         En çok   
Merkaptan Kükürt’ü    Mg/kg    30    En çok      TS 8456 ISO 3012
Parlama Noktası    °C    38               En az                   TS EN ISO 2719
Kinematik Viskozite      mm2/sn       1.0-1.9        TS 1451 EN ISO 3104
Kükürt    Mg/kg    200     En çok         TS              EN ISO 20846